Martin Kalanin

Bachelor's thesis

Analýza fondov vybranej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti SR

Analysis of Funds in Selected Company of Third Pillar in SR
Abstract:
KALANIN, Martin: Analysis of Funds in Selected Company of Third Pillar in SR. [Bachelor thesis]. College of Banking Prague, Foreign University of Banská Bystrica. Department of Finance and Banking. Supervisor: Ing. Adriána Šlajferčíková .. PhD defense Year: 2015. Pages: 57th Bachelor thesis deals with the Analysis of Funds in Selected Company of Third Pillar in SR and their evaluation in terms for …more
Abstract:
KALANIN, Martin: Analýza fondov vybranej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti SR. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Adriána Šlajferčíková PhD.. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 57. Bakalárska práca sa zaoberá analýzou fondov vybranej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti SR a ich vyhodnotením …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2015
  • Supervisor: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Reader: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management