Hana Sysová

Bakalářská práce

Online marketing jako podpůrný kanál prodeje

Online Marketing as a support channel in sales
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce „Online marketing jako podpůrný kanál prodeje“ je objasnit roli online marketingu a analyzovat jeho využití na reálném případu v podnikání. Dílčím cílem této závěrečné práce je tvorba webové prezentace společnosti Sys24 s.r.o. s takovým obsahem a s takovým využitím správných nástrojů online marketingu, aby přilákaly co nejvíce potencionálních zákazníků a případně zvýšily …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis „online marketing as a support channel in sales“ is to clarify the role of online marketing and its use in business. The partial aim is the creation of web presentation of company Sys24, s.r.o. with correct content and with using correct tools of online marketing in order to bring as many potential customers as possible and eventually to increase the awareness of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace