Karolína ŽITKOVÁ

Master's thesis

"Město ve mně" aneb Místo a ne-místo v životě mladistvých žijících v sociálním vyloučení

Most of the social segregated families in Pilsen live in the inner city. While majority visits inner city for a purpose of work and leisure time social segregated population has to spend most of the time there. The difference is that instead of majority they have not resources to spend for what the inner city offers. Thus the youth from social segregated population creates strategies how, where and when spend a leisure time without the need of money. It produce specific spatial segregation where althrough they are in the inner city for most of the time they are spatially separed from majority which is there as well. They are outside even through they are inside. The aim of work is to study spending of the leisure time of youth from social segregated population in Pilsen city especially focusing on spatial mobility of agents and their perception of space. Methodology of my work is combination of narrative interview and two methods of visual anthropology, photoelicitation and videotour.
Anotácia:
Většina tzv. sociálně vyloučených rodin žije v centru města Plzně. Mladiství, kteří v něm vyrůstají, jsou dennodenně vystavení vlivům sociálního vyloučení a stigmatizaci a skrze sociální kontrolu jsou v prostoru města ostrakizováni. Skrze tyto vlivy si vytvářejí vlastní sociální realitu - vlastní město, které jim poskytuje úkryt. Vytvářejí tak kategorii našich-míst vznikající na ne-místech většinové …viac
Abstract:
The majority of socially excluded families live in Pilsen's city centre. On a daily basis, the youth growing up there are exposed to the impacts of social exclusion, stigmatisation, and through social control they are being ostracised across the city's space. By means of these influences they create a social reality of their own - the city itself that provides shelter to them. This is how they create …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽITKOVÁ, Karolína. "Město ve mně" aneb Místo a ne-místo v životě mladistvých žijících v sociálním vyloučení. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / odbor:
Anthropology / Anthropology