Mgr. Vladimír Bízik

Master's thesis

A History of Violence and Humanity: The Case of Turkey

A History of Violence and Humanity: The Case of Turkey
Anotácia:
Teoretický základ této diplomové práce je dílo Stevena Pinkera „Lepší andělé naší přirozenosti“, jehož hlavním tvrzením je, že násilí mezi lidskými společnostmi a v jejich rámci dlouhodobě klesá, což Pinker prokazuje rozsáhlým spektrem důkazů, především v historii západní civilizace. Tato diplomová práce testuje jeho teorii na případě Turecka, a to formou případové studie, kde Turecko tvoří tzv. klíčový …viac
Abstract:
The theoretical grounds for this thesis is Steven Pinker’s work “The Better Angels of Our Nature”, the basic assertion of which is that violence between and within human communities is in a long-term universal decline, for which Pinker uses ample evidence in mostly Western societies. The thesis tests his theory on the example of Turkey in form of a case study, with Turkey being a crucial case. It’s …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations

Práce na příbuzné téma