Markéta Menclová

Diplomová práce

Prosociální chování a kvalita života

The Pro-social Behaviour and the Quality of Life
Anotace:
Předložená práce se zabývá kvalitou života a prosociálním chováním. Obeznamuje s problematikou kvality života a s ní souvisejícími pojmy osobní pohoda, životní spokojenost, pozitivní emoce. Dále přináší poznatky z oblasti teorií vysvětlujících prosociálně zaměřené chování, uvádí vnitřní determinanty prosociální osobnosti i přehled vnějších faktorů majících vliv na realizaci prosociálního chování. Klíčovým …více
Abstract:
The introduced thesis is concerned with the quality of life, life satisfaction and prosocial behaviour. In the first part it reviews question of the quality of life and frequently used associated terms, i.e. well-being, life satisfaction and positive emotions. Contributory factors and possible deteminants of life quality are discussed. Our work also points out the teories explaining the prosocialy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.