Bc. Václav Holuša

Diplomová práce

Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8

Application development for Windows Phone 8 and porting to Windows 8
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem aplikací pro chytré telefony a tablety, především pro zařízení s operačními systémy Windows Phone resp. Windows 8. Jsou diskutovány možností vývoje pro obě tyto platformy zároveň. Důraz je kladen na sdílení kódu mezi oběma aplikacemi, čehož je dosáhnuto vhodným návrhem architektury aplikace a využitím sdílené knihovny Portable Class Library. Jsou popsány možnosti propojení …více
Abstract:
Diploma thesis deals with application development for smartphones and tablets, primarily devices running Windows Phone and Windows 8 operating systems. Applications co-development options for both platforms are discussed, with focus on sharing code between these applications, which is attained by using suitable application architecture and Portable Class Libraries. Possibilities of linking shared libraries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Škrabálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky