Mgr. Eliška Houšťová

Bachelor's thesis

Fotbal v Brně pohledem geografky

Football in Brno by view geographer
Abstract:
Bakalářské práce "Fotbal v Brně pohledem geografky" se zaměřuje na socioekonomickou charakteristiku pěti ženských fotbalových klubů v Brně. Především se zabývá polohou a dostupností jednotlivých hřišť, jejich povrchem a velikostí, zhodnocením zázemí celého areálu klubu, dostatkem a kvalitou parkovacích míst a také počtem členů každého klubu. Dle zjištěných poznatků je poté poukázáno na možnosti dalšího …more
Abstract:
Bachelor thesis "Football in Brno look geographer" focuses on the socioeconomic characteristics of the five female football clubs in Brno. Mainly deals with the location and accessibility of the courses, their surfaces and sizes, evaluating the whole area of the club facilities, plenty of parking spaces and the quality and number of members of each club. According to the findings is then pointed out …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D., doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.