Theses 

Moderní metody rozvoje lidských zdrojů ve státních organizacích – Bc. Dagmar Nahodilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Dagmar Nahodilová

Diplomová práce

Moderní metody rozvoje lidských zdrojů ve státních organizacích

Modern methods of human resource development in state organizations

Anotace: Předmětem diplomové práce „Moderní metody rozvoje lidských zdrojů ve státních organizacích” je porovnání různých druhů státních organizací v oblasti možností, motivace a metod rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů. Dále se zabývá práce vnímáním rozvoje a vzdělávání vedoucími pracovníky a zaměstnanci. Teoretická část se věnuje přiblížení tématu řízení lidských zdrojů a popisem jednotlivých metod rozvoje. Praktická část se zaměřuje na pohled jednotlivých vedoucích pracovníků a zaměstnanců na vzdělání a rozvoj ve vybraných státních organizacích. Pro zjištění potřebných informací je proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkové metody. Následuje zhodnocení jednotlivých organizací a vzájemné vyhodnocení.

Abstract: The aim of the thesis "Modern methods of human resources development in state organizations" is comparing different types of state organizations in spheres of opportunities, motivation and methods for development and training of human resources. It also deals with perceived job development and training of managers and employees. The theoretical part deals with approaching the topic of human resources and a description of each method development. The practical part focuses on the view of individual managers and staff education and development in selected state organizations. To find the necessary information is made quantitative research using questionnaires. The following is an assessment of individual organizations and mutual evaluation.

Klíčová slova: Řízení lidských zdrojů, dotazníková metoda, moderní metody, tradiční metody, státní organizace, státní podnik. Human resource management, questionnaire method, modern methods, traditional methods, state organization, state enterprise.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz