Mgr. Tomáš Svoboda

Bakalářská práce

JamVM: alternativní virtuální stroj Javy

JamVM: alternative Java virtual machine
Anotace:
Cílem bakalářské práce je prostudovat a popsat základní vlastnosti virtuálního stroje JamVM a následně je porovnat s charakteristickými znaky virtuálního stroje HotSpot VM. Dalším cílem bylo navržení a implementace několika jednoduchých testů, které by porovna-ly výkonnost jednotlivých virtuálních strojů. Celkem jsem implementoval sedm testů rozdě-lených do čtyř logických skupin. Všechny testy jsou …více
Abstract:
The goal of this thesis is to study and describe main features of virtual machine JamVM and compare them to HotSpot VM features. The second goal was to design and create sev-eral benchmarks for comparison of virtual machines performance. I have created seven tests, divided into four logical groups. All tests are focused especially on execution speed of given task and are designed to minimise influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Tišnovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat