Denisa BÁROVÁ

Bakalářská práce

Dimenze zahraniční politiky v programech irských politických stran

Dimension of foreign policy in programs of Irish political parties
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o dimenzi zahraniční politiky v programech irských politických stran. Pro výzkum jsem si vybrala tradiční irské politické strany jako jsou: Fianna Fáil, Fine Gael, Labour Party, Sinn Féin a Green Party. Zdroje výzkumu jsou založeny na volebních programech těchto stran z roků 2011, 2014, 2016 a 2019. Kapitoly práce jsou rozděleny podle témat zahraniční politiky, která …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with dimension of foreign policy in programs of Irish political parties. For my research I chose main political parties like Fianna Fáil, Fine Gael, Labour Party, Sinn Féin and Green Party and their manifestos for Irish general elections from years 2011 and 2016 and for elections to European Parliament from years 2014 and 2019. The chapters are divided according to individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁROVÁ, Denisa. Dimenze zahraniční politiky v programech irských politických stran. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/