Simona Gregušová

Bakalářská práce

Charakteristika úspešného finančného poradcu

The charakteristics of succesful financial advisor
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explicate the work of the financial adviser. The occupation of financial advisor experiences expansion in our labor market now. The first part of thesis is devoted to the theoretical background and to definitions of the terms of the financial market and his subjects in conditions of Slovak republic. Independent chapter is devoted to the supervision over the financial …více
Abstract:
Cieľom práce je ozrejmiť prácu finančného poradcu, ktorá na slovenskom pracovnom trhu v súčasnosti prežíva expanziu. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám, ktoré zadefinujú pojmy finančný trh a jeho subjekty v podmienkach Slovenskej republiky. Samostatná kapitola je tiež venovaná dohľadu nad finančným trhom. Druhá časť charakterizuje poradenstvo, jeho typy, etický kódex v tomto sektore. Dotkneme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Oto Košík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Makléř