Theses 

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo provozovnu – Michaela PETROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela PETROVÁ

Bakalářská práce

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo provozovnu

Distance contracts and contracts concluded out of business premises

Anotace: Cíle této bakalářské práce bylo popsat a rozebrat distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory z hlediska právních předpisů. Na začátek byly definovány základní pojmy týkající se této problematiky, byla sepsána práva a povinnosti vznikající spotřebitelům a podnikatelům v průběhu kontraktačního procesu, důraz byl kladen na informační povinnost podnikatele. Praktická část pomocí dotazníkového šetření zjišťovala zkušenosti spotřebitelů s uzavíráním uvedených typů smluv.

Abstract: The main aim of my bachelor thesis is to define main terms and to analyse legislation which is related to distance contracts and contracts concluded out of business premises. The legislation which is deal with these types of contracts are especially The new civil code and Consumer protection act. These regulations have been created for protection of weaker side. The aim of the practical part is to find out consumer´s experiences with concluding these types of contracts through the research by the questionnaire.

Klíčová slova: ochrana spotřebitele, ochrana slabší smluvní strany, spotřebitelské smlouvy, informační povinnost podnikatele

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46376 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Michaela. Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo provozovnu. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:56, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz