Tereza JABŮRKOVÁ

Diplomová práce

Chyba jako součást výchovně-vzdělávacího procesu při osvojování anglického jazyka na prvním stupni základní školy.

The Role of Language Error in the Process of Learning English at Primary School.
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o chybě jako součásti vzdělávání při osvojování anglického jazyka. Zaměřuje se na ranou výuku cizího jazyka žáků mladšího školního věku i s jeho specifiky. V práci představuji pojem chyba a chybování, jejich charakteristiku z pohledu různých odborníků dané problematiky. V teorii i praxi se věnuji příčinám a faktorům, které ovlivňují chybování žáků. Zabývám se klasifikací …více
Abstract:
This master thesis concerns a mistake as a part of learning process while learning English. It focuses on teaching children of the lower classes of primary school with all its specifics. I provide the term mistake as well as making mistakes and its attributes by introducing various views by various specialists within this particular field. In theory and in practice I examine causes and factors that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JABŮRKOVÁ, Tereza. Chyba jako součást výchovně-vzdělávacího procesu při osvojování anglického jazyka na prvním stupni základní školy.. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta