Bc. Silvia Boďová

Bakalářská práce

Konzumácia ovocia a zeleniny u detí a ich preferencie

Children's Consumption of Fruit and Vegetables and Their Preferences
Abstract:
This bachelor thesis summarizes findings of the importance of fruit and vegetable consumption, recommendations in consumption and real consumption among children, their preferences in the consumption of specific kinds of fruit and vegetables, and programs to support the consumption in primary schools in the Czech and Slovak Republic. The second part of the thesis and its research focuses on the analysis …více
Abstract:
Bakalárska práca sumarizuje poznatky o význame konzumácie ovocia a zeleniny, jej odporúčaniach a reálnej spotrebe u detí, preferenciách detí v konzumácii konkrétnych druhov a o programoch podpory konzumácie ovocia a zeleniny na základných školách v Českej a Slovenskej republike. Praktická časť je zameraná na analýzu dotazníkového prieskumu 326 respondentov o konzumácii ovocia a zeleniny u detí mladšieho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.