Evangeline Moore

Master's thesis

The State of Emergency within Deliberative Democratic Systems: Democratizing Prospects of the Systemic Approach and Governance Networks

The State of Emergency within Deliberative Democratic Systems: Democratizing Prospects of the Systemic Approach and Governance Networks
Anotácia:
Přestože je deliberativní demokracie živým předmětem akademického výzkumu, téma nouzových stavů, které jsou s deliberativní demokracií často v zásadním konfliktu, je stále poměrně neprozkoumané. Zatímco deliberativní demokracie se vyznačuje inkluzivním, smysluplným a nepřetržitým vstupem různých perspektiv, stav nouze obvykle existuje výslovně proto, aby tyto prvky obcházel a soustředil moc na exekutivní …viac
Abstract:
As the scholarship on deliberative democracy expands and enriches, the topic of states of emergency has remained yet absent despite the contrast in its functional logic. Whereas deliberative democracy features the inclusive, meaningful, continuous input of varying perspectives, the state of emergency typically exists expressly to bypass these elements and concentrate power with the executive. This …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2022
  • Vedúci: doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií