Bc. Petr HŮLKA

Diplomová práce

Návrh funkčního P&ID strojovny průmyslové parní turbíny 40MW s teplofikací se zaměřením na uzavřený chladicí okruh

Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem funkčního schématu pára-voda (P&ID) strojovny s průmyslovou parní turbínou 40MW určenou pro teplofikaci. Součástí strojovny je NT a VT regenerace a dva OTV. Schéma zobrazuje potrubní trasy, armatury a zařízení pro provoz strojovny. U všech potrubních tras byl určen vhodný materiál a také jejich DN. Bližší pozornost je věnována uzavřenému chladicímu okruhu a jeho komponentám …více
Abstract:
This Master thesis is focused on creation of P&ID for machine room of 40WM industrial steam turbine for heating industry. In the machine room there are low-pressure and high-pressure heaters (LPH & HPH) and 2 district water heaters. The P&ID shows pipelines, valves and equipment needed for function of the machines in the machine room. Suitable material and DN is chosen for all the pipelines. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Radim Mareš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HŮLKA, Petr. Návrh funkčního P&ID strojovny průmyslové parní turbíny 40MW s teplofikací se zaměřením na uzavřený chladicí okruh. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení