Adéla ŠLACHTOVÁ

Bakalářská práce

Sledování kvality vody pomocí hmotnostní spektrometrie v řece Ostravici během festivalu Colours of Ostrava

Water quality monitoring by mass spectrometry in the Ostravice River during the Colours of Ostrava festival
Anotace:
Čím dál více se diskutuje o životním prostředí a jeho kontaminaci různými látkami. S rostoucí populací roste i množství výroby léčiv, ostatních organických látek a drog, které jsou detekovány ve vodách i v půdách. Tyto látky se řadí mezi environmentální polutanty. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou nalezených látek, distribucí léčiv do životního prostředí, stanovení hodnot pH, stanovení …více
Abstract:
The quality of the environment and its contamination by various substances are increasingly being discussed. With a growing population, the production of pharmaceuticals, other organic substances and drugs is growing and that can be detected in the waters and in the soils. These substances are rank between the environmental pollutants. The theoretical part deals with the basic characteristics of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLACHTOVÁ, Adéla. Sledování kvality vody pomocí hmotnostní spektrometrie v řece Ostravici během festivalu Colours of Ostrava. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.