Tereza Pelcova

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Japonská firma působící v českém prostředí

Anotace:
Cílem první části absolventské práce je obecně popsat firemní kulturu a následně rozebrat její prvky. V dalších kapitolách se práce zabývá japonskou a českou firemní kulturou se zaměřením na jejich rozdíly. Pro srovnání těchto dvou zemí je použit Hofstedeho model kulturních dimenzí. Teoretické informace, které jsou popsány v úvodu práce, jsou využity i pro praktickou část. Tato část práce analyzuje …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Kafková
  • Oponent: Mgr. Martin Gregor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Personální řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.