Mgr. Tereza Kubasová, Ph.D.

Doctoral thesis

Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica

Evolution of plasmids - interaction plasmids resistance and virulence in Salmonella enterica
Abstract:
Pro šíření antibiotické rezistence má důležitý význam především horizontální přenos genů rezistence na plazmidech. V současné době jsou u patogenních bakterií stále častěji nalézány vysokomolekulární plazmidy nesoucí geny rezistence k antibiotikům či jiným inhibitorům růstu. Navíc u plazmidů rezistence dochází také k interakcím s jinými plazmidy, které zodpovídají a/nebo zvyšují virulenci bakteriálního …more
Abstract:
Gene transfer mediated by plasmids plays an important role in the spread of antibiotic resistance genes. Nowadays, high molecular weight plasmids carrying resistance genes to antibiotics and growth inhibitors are commonly found in pathogenic bacteria. Moreover, conjugative plasmids coding for antibiotic resistance may interact with virulence plasmids thus resulting in plasmid transferring both antibiotic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Microbiology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.