Renata PETŘÍKOVA

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje alternativní dopravy v okrese Kroměříž

Alternative traffic development potential of Kroměříž region.
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je regionální analýza a přehled možností rozvoje alternativní dopravy v okrese Kroměříž. Bakalářská práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vytyčuje cíle a metodiku, které byly použity při zpracování bakalářské práce. Je zde uvedena zákonná úprava a základní pojmy k dané problematice. Dále je zde stručný popis bezmotorové dopravy v okrese Kroměříž …více
Abstract:
The Goal of this bachelor thesis is regional analyze and comprehensive view of possibilities on alternative traffic in region Kroměříž. There is theoretic part with legal regulations explained, description of methodic used for this bachelor thesis and description of region. There are also described the basic data for the theme and short description of non-motor traffic in region Kroměříž. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009
Identifikátor: 11910

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETŘÍKOVA, Renata. Možnosti rozvoje alternativní dopravy v okrese Kroměříž. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 15. 05. 2039

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma