Bc. Tomáš STUPKA

Diplomová práce

Systémy automatizovaného dokazování vět

Automated Theorem Proving Systems
Anotace:
Cílem této diplomové práce je provést nezávislý počet experimentů dokazovačů vět za účelem vyhodnocení nejvhodnější implementace pro úlohy automatizovaného dokazování vět a tyto implementace popsat. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichţ v prvních dvou kapitolách se autor věnuje popisu automatizovaného dokazování vět a teoretickým východiskům tohoto procesu, dále autor popisuje rezoluční principy …více
Abstract:
The aim of this thesis is to perform independent experiments of theorem provers in order to evaluate the most appropriate implementation for automated theorem proving and to describe these selected implementations. The work is divided into five chapters, in first two chapters the author deals with the description of automated theorem proving and theoretical bases of this process, further author describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUPKA, Tomáš. Systémy automatizovaného dokazování vět. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.