Bc. Tomáš STUPKA

Master's thesis

Systémy automatizovaného dokazování vět

Automated Theorem Proving Systems
Abstract:
Cílem této diplomové práce je provést nezávislý počet experimentů dokazovačů vět za účelem vyhodnocení nejvhodnější implementace pro úlohy automatizovaného dokazování vět a tyto implementace popsat. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichţ v prvních dvou kapitolách se autor věnuje popisu automatizovaného dokazování vět a teoretickým východiskům tohoto procesu, dále autor popisuje rezoluční principy …more
Abstract:
The aim of this thesis is to perform independent experiments of theorem provers in order to evaluate the most appropriate implementation for automated theorem proving and to describe these selected implementations. The work is divided into five chapters, in first two chapters the author deals with the description of automated theorem proving and theoretical bases of this process, further author describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STUPKA, Tomáš. Systémy automatizovaného dokazování vět. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Information Science / Information Systems

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.