Bc. Matúš Hrnčiar

Bachelor's thesis

Využití radarové interferometrie pro geologické účely

Application of Radar Interferometry for geological Purposes
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá potenciálem satelitní radarové interferometrie (InSAR) pro sledování geologických procesů spojených s deformací zemského povrchu. V první části této práce je popsáno teoretické pozadí konvenční metody InSAR, ve které jsou kombinovány dva radarové snímky za účelem získání deformačních map terénu. Následně je uveden seznam satelitních misí vybavených radarem se syntetickou …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a potential of satellite synthetic aperture radar (SAR) interferometry (InSAR) for monitoring of geological processes associated with deformation of the Earth’s surface. In the first part of this thesis, theoretical background of conventional InSAR, where two SAR images are combined to retrieve ground deformation maps, is described, followed by a list of satellite missions …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 2. 2018
  • Supervisor: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Fárová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics

Theses on a related topic