Bc. Daniel Čekal

Diplomová práce

Přírodní zdroje a ekonomický růst

Natural resources and economic growth
Anotace:
Cílem diplomové práce „Přírodní zdroje a ekonomický růst” je analyzovat vztah mezi přírodními zdroji a ekonomickým růstem za pomocí empirického měření a následné analýzy vybraných makroekonomických ukazatelů. První část práce se blíže zabývá postavením přírodních zdrojů v mezinárodním obchodu a přibližuje teoretické přístupy, které se problematikou přírodních zdrojů zabývají. Druhá část práce se věnuje …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis “Natural resources and economic growth” is to analyse relation between natural resources and economic growth using empirical measurements and macroeconomic analyses. The first part of the thesis focuses on natural resources and its impact on international trade together with theories related to natural resources. The second part focuses on empirical measurement of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta