Bc. Helena Kubíčková

Bakalářská práce

Marketingová strategie zámku Radešín

The chateau Radešín marketing strategy
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce podává ucelený návrh marketingové strategie pro organizaci Balónový zámek s. r. o., která spravuje areál soukromého zámku Radešín. Jelikož tržby v posledním roce stagnovaly, je nutné implementovat marketing pro posílení tržní pozice. Zámek je pro svoje vlastnosti využíván jako centrum služeb cestovního ruchu, s čímž je i nadále počítáno. Proto jsou na marketingovou strategii …více
Abstract:
The present thesis gives a comprehensive marketing strategy proposal for the organization Balloon chateau Ltd., which manages private chateau area Radešín. Since sales stagnated in the last year, it is necessary to implement marketing to strengthen its market position. The chateau is now used as a center of tourism services due to its properties and this will continue. Therefore, on the marketing strategy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta