Theses 

Marketingová strategie zámku Radešín – Bc. Helena Kubíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Helena Kubíčková

Bakalářská práce

Marketingová strategie zámku Radešín

The chateau Radešín marketing strategy

Anotace: Předkládaná bakalářská práce podává ucelený návrh marketingové strategie pro organizaci Balónový zámek s. r. o., která spravuje areál soukromého zámku Radešín. Jelikož tržby v posledním roce stagnovaly, je nutné implementovat marketing pro posílení tržní pozice. Zámek je pro svoje vlastnosti využíván jako centrum služeb cestovního ruchu, s čímž je i nadále počítáno. Proto jsou na marketingovou strategii aplikovány specifika marketingu služeb. Návrh marketingové strategie, složený z procesních kroků a marketingového mixu, je budován na základě silných stránek organizace vyplývajících ze vstupní analýzy.

Abstract: The present thesis gives a comprehensive marketing strategy proposal for the organization Balloon chateau Ltd., which manages private chateau area Radešín. Since sales stagnated in the last year, it is necessary to implement marketing to strengthen its market position. The chateau is now used as a center of tourism services due to its properties and this will continue. Therefore, on the marketing strategy applied to the specifics of marketing services. Proposal of marketing strategy, consisting of process steps and the marketing mix, is built on the strengths of the organization resulting from the initial analysis

Klíčová slova: marketing, marketingová strategie, marketingová situační analýza, marketingový mix, 8P, cestovní ruchu, služby v cestovním ruchu, soukromý zámek, marketing strategy, situation analysis, marketing mix, tourism, services in tourism, private chateau

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz