Bc. Michaela Klenková

Diplomová práce

Stárnutí venkovského obyvatelstva (Jihomoravský kraj)

Ageing of rural population (Southern Moravia region)
Anotace:
Předkládaná diplomová práce v kapitole první definuje stárnutí obyvatelstva, jako jeden z významných aktuálních problémů vyspělé části světa, dále vymezuje a rozlišuje venkovské oblasti a popisuje ekonomický a sociální význam venkova. Druhá kapitola je zaměřena na demografický vývoj České republiky. Náplní třetí kapitoly je analýza demografického vývoje venkovských oblastí Jihomoravského kraje a jeho …více
Abstract:
In the first chapter of my diploma thesis is defined an aging of population as one of the important current problems of the industrialized world, then defines and distinguishes rural areas and describes the economic and social importance of rural areas. The second chapter focuses on the demographic development of the Czech Republic. The content of the third chapter is an analysis of demographic trends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta