Bc. Pavla Havířová

Diplomová práce

On the Road in American Film and Culture

On the Road in American Film and Culture
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce nazvaná On the Road in Americam Film and Culture se zabývá žánrem amerických road movies a pojetím motivu cesty a příbuzných prvků ve vybraných filmech a důležitostí a symbolikou těchto motivů v rámci americké kultury a společnosti. V první, teoretické, části práce je představen rozebíraný žánr a jeho klíčové prvky. Druhá část práce je věnována případovým studiím – …více
Abstract:
This master’s diploma thesis called On the Road in American Film and Culture deals with the genre of American road movie and the notion of the journey and related features in selected films, as well as with its significance and symbolism in American culture and society. In the first part of the thesis – the theoretical part – the genre and its key features are introduced. The second part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura