Mgr. Petr Halák

Bakalářská práce

Rozvoj cykloturistiky na Vyškovsku - příčiny, možnosti, podmínky

Anotace:
Práce dokumentuje Vyškovský region z pohledu cykloturistiky. V úvodu práce je charakterizována cykloturistika, její historie a vliv na životní styl člověka. Hlavní část práce vyjadřuje současnost a možnosti rozvoje cykloturistiky daného regionu. Návrhy nových cyklotras znázorněné na mapách v měřítku 1:50 000 a podrobně popsané v práci jsou doplněny místopisnou charakteristikou pamětihodností včetně …více
Abstract:
The work shows region of Vyškov concernig cyclingtourism. History and influence of cyclingtourism on live style is stressed in introduction work. The main part of work descriptions prezent cyclingtourism of region of Vyškov and its possibiliti in future. Proposals of new cyclingtours are shown on the maps with scale 1:50 000 and described via sights.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií