Miroslav Svoboda

Bakalářská práce

Vzorové přípravy na odborný výcvik

Anotace:
Bakalářská práce na téma Vzorové přípravy na odborný výcviknás v úvodu teoretické části stručně seznámí s tříletými učebnímiobory, ve kterých podle školního vzdělávacího programu studentiabsolvují jeden z mnoha tematických celků. A to základní kurzsvařování, elektrickým obloukem, obalenou elektrodou, nelegovanýcha nízkolegovaných ocelí. Druhý bod úvodní části nás seznámí suplatněním absolventů na trhu …více
Abstract:
At the beginning of the theoretical part the bachelor work on thetopic “The model preparation for professional training” give us an briefinformation about three years training branches. Within these branchesstudents will attend one of many thematic programs. Specifically a basiccourse of a shielded metal arc welding of plain steels and low-alloysteels. The second part of the introduction gives us information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/mxwj00/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty