Bc. Kateřina Císařová

Bakalářská práce

Svobodná vůle a odpovědnost

Free will and responsibility
Anotace:
Svobodná vůle a odpovědnost jsou dvě stěžejní témata mé bakalářské práce. Dle nich je tato práce strukturována do dvou základních částí. První část je převážně zaměřena na výklad svobodné vůle, ale spolu s tím se zabývá i filosofickým chápáním morální odpovědnosti. Na začátku první části jsou vysvětleny problémy determinismu a indeterminismu, s jejichž pomocí jsou dále vymezeny základní filosofické …více
Abstract:
Free will and responsibility are two of the main topics of my thesis. According to them, this work is divided into two main parts. The first part is mainly focused on free will issue, but also deals with philosophical understanding of moral responsibility. At first, the problems of determinism and indeterminism are explained, because their clarification helps to further specify the essential theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem

Práce na příbuzné téma

Všechny práce