Mgr. David Zouhar

Bakalářská práce

Prezentace Brněnského deníku Rovnost na Facebooku

The Presentation of Brno Daily Newspaper Rovnost on Facebook
Anotace:
Jedná se o výzkumnou bakalářskou práci, jejímž cílem je zjistit, jak se na sociální síti Facebook prezentuje Brněnský deník Rovnost, a jak se chovají fanoušci stránky. Autor práce vychází z proměn žurnalistiky, zejména fenoménu online žurnalistiky a nových trendů využívání sociálních sítí médii. V teoretické části také charakterizuje sociální síť Facebook a zdůrazní pravidla, která odborníci doporučují …více
Abstract:
The aim of this research bachelor thesis is to find out how the Brno daily newspapers Rovnost manage their page on Facebook and how their fans interact. Changes of journalism are determined as the starting point, especially the phenomenon of online journalism and the new trend of using social networks by the media. In the theoretical part the character of Facebook is presented and the rules made by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Bártek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií