Bc. Filip Pekník

Diplomová práce

Vliv sportu na vybrané koordinační schopnosti u dětí

The influence of sport on selected coordination abilities in children
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na téma vliv sportu na vybrané koordinační schopnosti u dětí. Teoretická část se zabývá vývojem dětského pohybového systému a jeho zákonitostmi, definicí obecně koordinační schopnosti s přihlédnutím k diferenciační schopnosti a členění motorického učení a jeho jednotlivých fází. Praktická část testuje zvolenou diferenciační schopnost. Soubor testovaných dětí je rozdělen …více
Abstract:
The topic of the thesis is the influence of sport on selected coordination abilities of children. The theoretical part deals with the development of the children´s musculoskeletal system and its rules, as well as with the definition of the general coordination ability, considering the competence of differentiation and also the structure of motoric learning and its individual phases. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií