Mgr. Jan Machala

Bachelor's thesis

Funkce trestu a trestání v postindustriální společnosti. Právně-filosofická analýza problému

The role of punishment in the post- industrial society. Legal and philosophical analysis of the problem
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je funkce trestu a trestání v postindustriální společnosti,ve které vznikají nové společenské vazby vlivem globaizačních procesů. Popisuje jak se měnily formy trestu a trestání a zaměřuje se na účinnost alternativního trestání s ohledem na trestání mládeže.
Abstract:
Main objective of this bachelor's thesis is function of punishment inside postindustrial society, inside which a new social ties originates due to globalization process. It describes how forms of punishemnt have been changing over past decades and it specialises in effectivness of alternative ways of punishment with regard to punishment of youth.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta