Bc. Anna Ferdinandová

Master's thesis

Srovnání vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole pro žáky se zrakovým postižením

The Education of Pupils with visual impairment at a School for Visually Impaired Compared with the Integration at a Mainstream School
Abstract:
Diplomová práce „Srovnání vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole pro žáky se zrakovým postižením“ se zabývá případovou studií zaměřenou na vzdělávání čtyř žákyní se zrakovým postižením. Teoretická část předkládá odborné poznatky o žákovi se zrakovým postižením, jeho rodině a kvalitě života, dále se pak zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími …more
Abstract:
The Diploma thesis “The Education of Pupils with Visual Impairment at a School for Visually Impaired Compared with the Integration at a Mainstream School” analyses four visually impaired pupils (female). The theoretical part offers expert opinions on a visually impaired pupil, the family and quality of life. Further, it describes educating pupils with specific educational need in the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta