Mgr. Lenka Říhová

Diplomová práce

Vnímání projevů agrese v partnerských vztazích

The perception of aggression in partner relations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tím, jak muži a ženy interpretují agresi ve svém partnerském vztahu. Konkrétně zjišťuje, jaké chování u partnera v nich vyvolává tendenci k jejich vlastní agresi, jakou podobu má partnerova agrese a jaké důsledky vyvozují z agrese, která se objevuje v jejich partnerském vztahu. Teoretická část předkládá příčiny vzniku agresivního chování, které se vyskytuje v partnerském vztahu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with interpretation of an aggression by men and women in their own relationship. It investigates what kind of partners behavior tends to aggressive reaction of the other one. This work studies individual forms of the aggression and a results aggression that occurs in partner relation. Causes of partnership aggression are discussed in the theoretical part. There are discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta