Theses 

Vnímání projevů agrese v partnerských vztazích – Mgr. Lenka Říhová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Říhová

Diplomová práce

Vnímání projevů agrese v partnerských vztazích

The perception of aggression in partner relations

Anotace: Diplomová práce se zabývá tím, jak muži a ženy interpretují agresi ve svém partnerském vztahu. Konkrétně zjišťuje, jaké chování u partnera v nich vyvolává tendenci k jejich vlastní agresi, jakou podobu má partnerova agrese a jaké důsledky vyvozují z agrese, která se objevuje v jejich partnerském vztahu. Teoretická část předkládá příčiny vzniku agresivního chování, které se vyskytuje v partnerském vztahu. Z hlediska vzniku agrese bere práce v potaz jak biologické, tak i sociálně podmíněné činitele. Dále poukazuje na souvislost mezi agresivním chováním a tím, jakou funkci může agrese plnit. Jádrem empirické části je kvalitativní výzkumné šetření, jež bylo realizováno technikou polostrukturovaných rozhovorů s muži i s ženami, kteří se v něm vyjadřovali ke svému partnerskému vztahu.

Abstract: This diploma thesis deals with interpretation of an aggression by men and women in their own relationship. It investigates what kind of partners behavior tends to aggressive reaction of the other one. This work studies individual forms of the aggression and a results aggression that occurs in partner relation. Causes of partnership aggression are discussed in the theoretical part. There are discussed biological and even socially conditioned factors of an initiation of aggression. Further, it shows the link between aggressive behavior and a function that can be performed by an aggression. The empirical part is based on qualitative research, which is carried out by interviews with men and women who have provided their experiences of their partner relation.

Klíčová slova: Klíčová slova, Agrese, partnerský vztah, ženy, muži, partnerský konflikt Keywords, Aggression, partner relation, women, men, relationship conflict

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 12:48, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz