Bc. David Benda

Diplomová práce

Proces zkvalitňování legislativy EIA – zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v České republice

The process of enhancing EIA legislation - the law assessing the effects on the environment in The Czech Republic.
Anotace:
Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí. Posuzování …více
Abstract:
The environmental impact assessment of projects is based on a systematic investigation and assessment of their possible impacts on the environment. The purpose of the environmental impact assessment is to provide a comprehensive identification, description and evaluation of the expected impact of upcoming projects on the environment and public health from all important aspects. The objective of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Petr Petržílek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Pavel Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa