Barbora STAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Zvířecí symbolika v pravěku, rané době dějinné a středověku- Transformace ikonografického námětu jelena od pravěkého motivu ke christologickému symbolu

Animal symbolism in prehistory and medieval time - Transformation of iconography theme of deer from prehistory theme to christian symbol
Anotace:
Práce se zabývá zvířecí symbolikou v pravěku, rané době dějinné a středověku. Dále se zaměřuje na otázky možných rolí jelena v pravěkém umění a náboženství (s důrazem na neantický svět) a jeho transformaci v christologický symbol.
Abstract:
The thesis deals with animal symbolism in prehistoric and medieval times. It especially focuses on deer symbol and its development from the iconography theme of the Christian symbol.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zlata Gersdorfová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Barbora. Zvířecí symbolika v pravěku, rané době dějinné a středověku- Transformace ikonografického námětu jelena od pravěkého motivu ke christologickému symbolu. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/