Bc. Pavel Kováč

Bakalářská práce

Analýza politické participace ve vybrané obci regionu Severozápad

Analysis of Political Participation in a Selected Municipality in North-West Region
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámení veřejnosti se současným stavem politického a občanského života ve vybrané obci Mariánské Radčice, zejména s jejich účastí na veřejném životě, protože politická participace občanů venkova je důležitá jak pro ně tak pro samotný demokratický stát, ve kterém žijí. K základním bodům této práce patří projevy politické a občanské participace, jako je volební účast …více
Abstract:
Das Ziel der Bachelorarbeit ist das Bekanntmachen der Gesellschaft mit dem Stand des politischen und zivilen Lebens in ausgewählter Gemeinde Mariánské Radčice. Vor allem mit der Teilnahme an öffentlichem Leben, weil die politische Partizipation der Landbewohner nicht nur für sie selbst aber auch für den demokratischen Staat wo sie leben wichtig ist. Zu den Grundsteinen dieser Arbeit gehören Ausdrücke …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa