Yauheni Semianenka

Master's thesis

Are the principles of ITIL service desk applicable to the environment of SME?

Are the principles of ITIL service desk applicable to the environment of SME?
Abstract:
Účelem mé diplomové práce bylo analizovat požadavky na implementaci service desku z hlediska rámce ITIL, identifikovat specifiké požadavky SME firem a taky zkusit navrhnout ITIL service desk vhodný pro SME. V mé practické části bych chtěl vytvořit funkční model service desku který by odpovídal zásadám ITILu a obsahoval Incident, Request, Change a Problem Management procesy implementované v sotware …more
Abstract:
The goal of my master's theses was to analyze the requirements of the ITIL framework for a service desk implementation, identify specifics of SME companies and to try to scale down the ITIL implementation of a service desk to the size applicable to SME. In my practical part I'd like devise a functional model of the ITIL compliant service desk featuring Incident, Request, Change, and Problem Management …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: Tomáš Bruckner
  • Reader: Dušan Chlapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38544