Theses 

Problematika využívání příspěvku na péči na Frýdlantsku – Simona Pacholíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Simona Pacholíková

Bakalářská práce

Problematika využívání příspěvku na péči na Frýdlantsku

Issues of the use of care allowance at Frýdlant and its surroundings

Anotace: Bakalářská práce pojednává o problematice příspěvku na péči. Práce je rozdělena do 3 částí. Teoretická část se zabývá vývojem sociálních služeb, příspěvkem na péči, zákonem o sociálních službách. Hlavním tématem této části je využívání příspěvku na péči. Metodologická část vymezuje cíl výzkumu a zdůvodňuje výběr kvantitativní strategie. Také objasňuje operacionalizaci dílčích cílů. Předmětem empirické části je výzkum provedený dotazníkovým šetřením. Výzkum byl prováděn u příjemců příspěvku na péči, žijící ve správním obvodu města Frýdlant. Při zpracování této práce se vycházelo z vlastních zkušeností z pozice sociálního pracovníka pohybujícího v problematice příspěvku na péči.

Abstract: The bachelor thesis deals with the problematics of an allowance for care. The thesis is divided into three units. The teoretical part deals with development of social services, care allowance, law of social services. The main theme of this work is using of care allowance. The methodological part defines the aim of the research and give reasons for selection of quantitative strategy. It also illustrates the operationalizationof partial research questions. The object of the empirical part is research done by analysis the questionnaire. The research is aimed at recipient of care allowance, wo live in administrative district of Frydlant. The processing of this work is based on their experience as a social work in moving the issue of care allowance.

Klíčová slova: příspěvek na péči, využívání příspěvku na péči, zákon o sociálních službách, příjemce příspěvku na péči, poskytovatel pomoci, Frýdlant

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2010
  • Vedoucí: Lucie Smutková
  • Oponent: Jan Hloušek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz