JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Disertační práce

Individuální správní akty

Individual Administrative Acts
Anotace:
Disertační práce se zabývá individuálními správními akty. Obsahuje základní doktrinální východiska tohoto fenoménu. Poukazuje rovněž na příslušnou právní úpravu a judikaturu, ke které poskytuje názory a hodnocení. Práce se zaměřuje na vymezení správní činnosti a jejích forem. Z nich se věnuje správním aktům a individuálním správním aktů. Práce rozebírá jak institut správního rozhodnutí, tak i jiných …více
Abstract:
Dissertation thesis deals with individual administrative acts. Contains the doctrinal bases of this phenomenon. It also refers to relevant legislation and case law to which gives its own opinions and conclusions. The work focuses on the definition of administrative action, and its forms. Is devoted to individual administrative acts and administrative acts. This thesis examines how the institute of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta