Mgr. Jaroslav Kadlec, Ph.D.

Disertační práce

Roman Dmowski a polský antisemitismus

Roman Dmowski and the polish anti-Semitism
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem Romana Dmowského (1864–1939) a antisemitismu v Polsku v době záborů a meziválečného období (tzv. druhé polské republiky).
Abstract:
This doctoral thesis examines relation between Roman Dmowski (1864–1939) and anti-Semitism in Polish countries in pre-war (under occupation) period and interwar time (in the Second Polish republic).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 10. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - obecné dějiny