Mgr. Barbora Piňosová

Diplomová práce

Veřejný ochránce práv a vyhoštění cizinců

The Ombudsman and the expulsion of the foreigners
Anotace:
Diplomová práce se zabývá institutem veřejného ochránce práv v České republice se zaměřením na roli veřejného ochránce práv při tzv. sledování vyhoštění cizinců. Teoretická část práce charakterizuje a vymezuje institut veřejného ochránce práv. Pozornost je také věnována problematice nucených návratů a pobytu cizinců na území České republiky. V praktické části je provedena analýza zpráv ze sledování …více
Abstract:
The thesis deals with the institute of the Ombudsman in the Czech Republic with a focus on the role of the Ombudsman in the so-called monitoring of expulsion of the foreigners. The theoretical part characterizes and defines the institute of the Public Defender of Rights. Attention is also paid to the issue of forced returns and residence of foreigners in the Czech Republic. In the practical part there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/qdk94/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě