Viktória Balážová

Bachelor's thesis

Cestovný ruch a seniori vo vybraných regiónoch

Cestovní ruch a senioři ve vybraných regionech
Abstract:
BALÁŽOVÁ, V.: Cestovní ruch a senioři ve vybraných regionech. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2019.Předmětem bakalářské práce je zlepšení kvality života seniorů prostřednictvím cestovního ruchu. Práce je zaměřena na definici cestovního ruchu a jeho dopady na člověka, charakteristiku demografického vývoje populace, definici pojmu senior a popis komplikací, které se mohou objevit …more
Abstract:
BALÁŽOVÁ, V.: Tourism Industry and Seniors in Selected Regions. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2019.The Bachelor thesis deals with the issue of improving the quality of life of seniors through tourism. The thesis is focused on the defining the tourism industry and its impact on a human, the rate of growth in the population, a senior and describing the age related difficulties. The …more
Abstract:
BALÁŽOVÁ, V.: Cestovný ruch a seniori vo vybraných regiónoch. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2019.Predmetom bakalárskej práce je zlepšenie kvality života seniorov prostredníctvom cestovného ruchu. Práca je zameraná na definíciu cestovného ruchu a jeho dopady na človeka, charakteristiku demografického vývoja populácie, vymedzenie pojmu senior a popis komplikácií, ktoré sa môžu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta