Bc. Lucie Bulínová

Diplomová práce

Personální management dentálního týmu

Personnel management of the dental team
Anotace:
Diplomová práce „Personální management dentálního týmu“ pojednává o personálním managementu a řízení lidských zdrojů ve spojení s řízením dentálního týmu. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o personalistice, o složení a struktuře dentálního týmu a komunikaci a motivaci jednotlivých pracovníků. Jsou zde vymezena kritéria, která mají vést k získání organizace, kterou tvoří soubor lidí, kteří …více
Abstract:
The diploma thesis "Personnel management of dental team" deals with personnel management and human resources management in connection with management of dental team. In the theoretical part are elaborated the knowledge about staffing, the composition and structure of the dental team and the communication and motivation of the individual workers of the team. There are defined criteria to lead to an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Barbora Javorová
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta