Bc. Šárka Trochtová

Diplomová práce

Kompetenční model jako nástroj řízení ve vybrané organizaci

The Competency Model as a Management Tool in the Selected Organization
Anotace:
Cílem práce je vytvoření specifických kompetenčních modelů pro vybrané pracovní pozice Hlavní mistr a navrhnout plán vzdělávacích aktivit, který by rozvíjel identifikované klíčové kompetence. Prvním krokem byla identifikace klíčových kompetencí a vytvoření kompetenčních modelů pro čtyři pracovní pozice hlavních mistrů. Vytvořený kompetenční model obsahuje tři oblasti kompetencí, kterými jsou měkké …více
Abstract:
The aim of the thesis is to create specific competency models for the position of the Main Supervisor and to design a plan of educational activities which would develop identified key competencies. The first step was to identify the key competencies and to create competency models for four positions of main supervisors. The created competency model includes three areas of competences. These are soft …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií