Bc. Kamila Zderčíková Hájková

Master's thesis

Profesní dráha zástupců ředitelů základních škol.

Professional path of deputy headteachers of basic schools.
Abstract:
Diplomová práce na téma „Profesní dráha zástupců ředitelů základních škol“ přibližuje specifické fáze kariéry každého zástupce, jeho začátek, vstup do funkce s následnou adaptací na nové pracovní prostředí a dále odvíjení jeho pracovní dráhy. Práce si klade za cíl stanovení, identifikaci a pojmenování jednotlivých úseků profesní dráhy skrze kvalitativní výzkumné šetření, s využitím narativního přístupu …more
Abstract:
The diploma thesis "The Career of Primary School Deputies" describes the specific phases of the career of each representative, their beginning, entering the post followed by their adaptation to the new working environment and the development of their career path. The aim of the thesis is to determine, identify and name individual sections of the career path, through the qualitative research, narrative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
  • Reader: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta