Bc. Kamila Zderčíková Hájková

Diplomová práce

Profesní dráha zástupců ředitelů základních škol.

Professional path of deputy headteachers of basic schools.
Anotace:
Diplomová práce na téma „Profesní dráha zástupců ředitelů základních škol“ přibližuje specifické fáze kariéry každého zástupce, jeho začátek, vstup do funkce s následnou adaptací na nové pracovní prostředí a dále odvíjení jeho pracovní dráhy. Práce si klade za cíl stanovení, identifikaci a pojmenování jednotlivých úseků profesní dráhy skrze kvalitativní výzkumné šetření, s využitím narativního přístupu …více
Abstract:
The diploma thesis "The Career of Primary School Deputies" describes the specific phases of the career of each representative, their beginning, entering the post followed by their adaptation to the new working environment and the development of their career path. The aim of the thesis is to determine, identify and name individual sections of the career path, through the qualitative research, narrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta