Bc. Leona Bikárová

Bakalářská práce

Role a vliv mentora na školách se sociálně znevýhodněnými žáky

Role and influence of a mentor in schools working with students with socially disadvantaged
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vlivu a roli mentora při práci se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaký má mentor vliv na žáky, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Teoretická část je zaměřena na současnou vzdělanost romských žáků a problematiku v oblasti vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Dále se v teoretické části můžete seznámit s kapitolami …více
Abstract:
Graduation thesis explains about mentor 's work, influence on students from disadvantaged families. The main aim of this work is to find out mentor's influence on children from disadvantaged families, on their parents and pedagogical workers. Theoretical part of my thesis talks about today's education of Romany students, troubles in the education of disadvantaged students. There are also chapters about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Buchta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika